Czyszczę

Home : głębokie czyszczenie, iniekcja i ekstrakcja

Porady czyszczenie home urządzenie spryskiwanie odsysanie

Twoja wykładzina wymaga dogłębnego czyszczenia? Wybierz metodę iniekcji i ekstrakcji.

Opis metody iniekcji i ekstrakcji 

Twoją wykładzinę na pewno regularnie odkurzasz. Potrzebuje ona jednak raz do roku dogłębnego czyszczenia, aby zachować higienę w całym domu. W tym celu najprostsze jest wykorzystanie metody iniekcji i ekstrakcji!

Jest to metoda najbliższa warunków optymalnych czyszczenia tkanin. Aby mieć pewność, kiedy należy ją zastosować wystarczy rozróżnić suche kurze dające się wychwycić odkurzaczem od elementów, które przyklejają się do wykładzin i są trudniejsze do usunięcia. Ponieważ realizacja tej metody wymaga pewnej techniki, firma Balsan sugeruje zwrócenie się w tym celu do fachowca.

Czyszczenie wykładziny: sposób działania

Co się dzieje z wykładziną podczas czyszczenia? Metoda iniekcji i ekstrakcji wygląda następująco:
1-szy etap: W runo wykładziny wtryskuje się mieszaninę ciepłej wody i detergentu pod ciśnieniem, aby oddzielić wszelkie nieczystości. (Iniekcja)
2-gi etap: Zasysanie pod silnym podciśnieniem (Ekstrakcja) umożliwia zebranie brudu.
3-ci etap: Następnie usuwa się detergent dzięki powtórzeniu poprzednich czynności przy użyciu czystej wody. Ekstrakcja pozwoli na zmniejszenie wilgotności wykładziny i na skrócenie czasu suszenia.
4-ty etap: Następnie wykładzinę pozostawia się do wyschnięcia.
Uwaga, trzeba zaczekać od 24 do 48 godzin przed ponownym korzystaniem z wykładziny.

Wybór wykładziny to również zapewnienie jakości. Firma Balsan proponuje urozmaiconą gamę wykładzin dla każdego i pomaga w wyborze łącząc pragnienia i potrzeby.

Wybór wykładziny to również zapewnienie jakości. Firma Balsan proponuje urozmaiconą gamę wykładzin dla każdego i pomaga w wyborze łącząc pragnienia i potrzeby.