Empreinte balsan usine arthon environnement foret

Balsan: ślad w naturze

Ochrony przyrody uczymy się przebywając w samym jej sercu 

Firma Balsan to przedsiębiorstwo o długiej historii, które na każdym jej etapie potrafiło funkcjonować zgodnie ze swoją epoką i wykazywało się darem przewidywania.

Wartości balsan partnerstwo onf środowisko lokalne

Międzynarodowa firma, która inwestuje w gospodarkę lokalną

Od chwili zaprojektowania wykładziny dywanowej po samą jej produkcję firma Balsan robi wszystko, aby chronić środowisko naturalne. Wijąca się jak nić Ariadny eko-koncepcja jest obecna na każdym etapie produkcji, która jest od początku do końca realizowana lokalnie. Dzięki własnej, znajdującej się przy zakładzie oczyszczalni ścieków firma Balsan może stale doskonalić swój system zarządzania ochroną środowiska i przestrzegać normy środowiskowe (GUT, HQE, LEED, BREEAM…).

>> Poznaj naszą politykę QSE (Quality Safety Environment).

 

 

 

 

Piętno firmy Balsan gospodarowanie odpadami oczyszczalnia ścieków

Kiedy przemysł i ochrona środowiska idą w parze 

Od 1976 r. firma Balsan jest prawdziwym prekursorem zrównoważonego rozwoju dzięki licznym działaniom mającym na celu ochronę naturalnego środowiska. Udało się jej między innymi osiągnąć w 2012 r. cel obejmujący produkcję zero odpadów, aktywnie współpracować z ONF oraz wdrożyć system zarządzania środowiskiem, co sprawia, że firma Balsan cieszy się uznaniem jako podmiot przyczyniający się do zmian i do ochrony planety. Dlatego też miejscowi rolnicy zajmują się przekształcaniem części odpadów produkowanych przez nasze przedsiębiorstwo w nawóz wykorzystywany na swoich polach.

Przyroda zainspirowała również firmę Balsan, aby szanować i dowartościowywać czynnik ludzki zarówno wewnątrz firmy, jak i w relacjach z partnerami i dostawcami. Jej wierny personel dumnie podkreśla, że jest ona producentem francuskim, wspieranym przez miejscową gospodarkę. 

>> Poznaj naszą politykę QSE (Quality Safety Environment).

 

Piętno Balsan eko-koncepcja wyrobów włókna utylizowane

Eko-koncepcja i innowacja, fantastyczny duet

Nasze gamy zostały opracowane w ekologiczny sposób i dzięki swojej wydajności środowiskowej są wskaźnikiem naszego zaangażowania w tej dziedzinie. Jeszcze przed pojawieniem się na rynku trendu w tej dziedzinie, wspólnie ze swoim pierwszym dostawcą firma Balsan bardzo wcześnie zainicjowała innowacyjne podejście polegające na recyklingu sieci rybackich przekształcanych we włókna poliamidowe wykorzystywane do produkcji runa wykładzin. Dzięki ograniczeniu naszego wpływu na środowisko i poprawie wydajności, udało się nam opracować podkład filcowy Sonic Confort, który również składa się w większości z elementów pochodzących z recyklingu.

Dzięki ciągłym innowacjom firma Balsan stale przyczynia się do pozostawienia pozytywnego śladu w dziedzinie ochrony środowiska, zarówno w zakresie nowych wyrobów, jak i w utylizacji zużytych wykładzin.

>> Poznaj naszą politykę QSE (Quality Safety Environment).