Wybieram

Hotel : wybór wykładziny przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów

Porady wybór Hotel pokój atmosfera intymna

Pomoże w tym zbadanie właściwości technicznych wyrobów pod względem ich zgodności z przepisami prawnymi, którym podlega hotel. 

Hotel i wykładzina: zawsze razem

Z uwagi na stosowanie norm europejskich hotele podlegają coraz surowszym wymogom w zakresie hałasu i bezpieczeństwa.Wykładzina okazuje się w tym wypadku prawdziwym rozwiązaniem, gdyż wchłania hałas: aby dorównać efektowi izolującemu wykładzin dywanowych konieczne byłoby użycie 60cm twardej posadzki.

Wykładzinę bardzo łatwo zastosować pod warunkiem, że pamięta się o odpowiednich kryteriach wyboru: wskaźniku skuteczności w zakresie absorpcji odgłosów uderzeń i hałasu przekazywanego przez powietrze. Pierwsze kryterium pozwala na ocenę izolacji pomieszczeń znajdujących się jedno nad drugim lub też w niektórych strefach ruchu, jak na przykład w korytarzach hotelowych. Aby spełnić to kryterium, należy wybierać wykładziny, których delta Lw wynosi powyżej 18 dB, pamiętając,  że w przypadku remontu należy koniecznie wymienić wykładzinę podłogową na inną o co najmniej równoważnych parametrach.

Kryterium odnoszące się do absorpcji hałasu przekazywanego przez powietrze ustanawia zazwyczaj próg wynoszący αw = 0,25 w branży hotelowej. Płykti i wykładziny sprzyjają dobrym rezultatom w zakresie absorpcji akustycznej, wystarczy upewnić się, że wyrób osiąga zalecany próg.

Wykładzina: dla hoteli chroniących środowisko naturalne

Podczas gdy hotele podlegają coraz większej liczbie norm z technicznego punktu widzenia, także kwestia przepisów z zakresu ochrony środowiska stała się prawdziwym problemem. Z wykładziną tekstylną, którą zaprojektowano i wyprodukowano zgodnie z tym rodzajem wymagań (HQE, BREEAM...), Twój hotel odniesie istotne korzyści.

Dzięki izolujące strukturze tekstylnej, wykładzina działa jak naturalna bariera termiczna, pozwalająca ograniczyć różnice temperatur powietrza wewnątrz budynku. Przy zastosowaniu naszych wykładzin, w porównaniu z twardymi podłogami, zużycie energii systemów ogrzewania i klimatyzacji może zostać ograniczone od 8 do 12%. W chwili wybierania wykładziny tekstylnej należy uwzględnić jednak zgodność wyrobu z posiadanym ogrzewaniem.

Inny istotny czynnik: nasze wykładziny noszą oznaczenie GUT, co oznacza, że wykładziny nie zawierają zanieczyszczających materiałów ani składników mogących mieć szkodliwy efekt sanitarny.

Ze względu na swój komfort i wygląd estetyczny wykładzina poprawia warunki życia.

Wybór wykładziny to również zapewnienie jakości. Firma Balsan proponuje urozmaiconą gamę wykładzin dla każdego i pomaga w wyborze łącząc pragnienia i potrzeby.

Wybór wykładziny to również zapewnienie jakości. Firma Balsan proponuje urozmaiconą gamę wykładzin dla każdego i pomaga w wyborze łącząc pragnienia i potrzeby.