Wybieram

Office : wybór wykładziny do biur w świetle przepisów prawnych

Porady wybór Office budynek ochrona środowiska

Należy pamiętać o odpowiednim połączeniu norm wyrobów z przepisami budowlanymi.

Wykładzina stosowana w biurach 

Biura podlegają dużej ilości norm. Aby być pewnym wyboru wykładziny, która odpowiada wymaganiom, należy zwrócić uwagę, czy spełnia ona wymagane parametry techniczne (ośrodka naukowo-technicznego budownictwa – fr. CSTB, czy w zakresie reakcji na ogień...).

W pierwszej kolejności należy przyporządkować swoje potrzeby do wymagań dotyczących użytkowania danego lokalu. Klasyfikacja UPEC, nadawana wykładzinie przez CSTB, jest gwarancją zgodności wykładziny z parametrami na niej wskazanymi. Aby nadawać się do użycia klasyfikacja UPEC wykładziny, jaką przyznaje CSTB, musi zapewnić poziom wydajności, który będzie przynajmniej równoważny poziomowi pomieszczenia docelowego.

Norma EN 1307 określa metody testowania i oceny wykładzin w różnych klasach, odpowiadających każdemu typowi strefy użytkowania. Norma ta określa, między innymi, wytrzymałość na ruch i wytrzymałość pod naciskiem foteli na kółkach. Stanowi niezbędny punkt odniesienia, wykorzystywany przez wszystkie kraje w Unii Europejskiej.

Ponadto każda wykładzina przeznaczona do użytku w pomieszczeniach firmowych posiada klasyfikację reakcji na ogień, którą należy sprawdzić pod kątem zgodności z wymaganiami prawnymi co do przestrzeni użytkowych sektora usług.

Wejdź na drogę Zrównoważonego Rozwoju dzięki wykładzinie

Poważnie pomyśl o ochronie środowiska kierując swój wybór na ekologiczną wykładzinę tekstylną z certyfikatem, że jest przyjazna środowisku naturalnemu. Taka przynosząca wszystkim korzyść relacja zapewnić może od 4 do 6% oszczędności na ogólnej fakturze za ogrzewanie. Jako dobry środek izolacyjny, wykładzina może bowiem zachować do 10% ciepła, jakie traci się w przypadku innej wykładziny.

Wreszcie, jeżeli wybrana wykładzina opatrzona jest oznaczeniem GUT, oznacza to, że nie zawiera zanieczyszczających materiałów ani składników mogących mieć szkodliwy efekt sanitarny.

Wybór wykładziny to również zapewnienie jakości. Firma Balsan proponuje urozmaiconą gamę wykładzin dla każdego i pomaga w wyborze łącząc pragnienia i potrzeby.

Wybór wykładziny to również zapewnienie jakości. Firma Balsan proponuje urozmaiconą gamę wykładzin dla każdego i pomaga w wyborze łącząc pragnienia i potrzeby.