Actualidad medioambiental, colaboración de Balsan y la ONF (Oficina Nacional de Bosques)

Balsan

nauka (nie) idzie w las

Wspólnie z ONF Balsan uczula dzieci na konieczność ochrony środowiska.

Zręcznie poprowadzony projekt

Akcja "Od posadzki po sam wierzchołek" jest cyklicznym programem, mającym na celu uwrażliwienie dzieci ze szkoły podstawowej w Arthon na znaczenie otaczających je lasów. 16 października 2015 r. dzieci wzięły w niej udział zbierając żołędzie przeznaczone do przyszłego sadzenia leśnej szkółki, którą planuje się następnie przesadzić do lasów w Bellevue, niedaleko fabryk firmy Balsan.

Projekt ten przewiduje towarzyszenie dzieciom przez okres trzech lat, tak aby mogły obserwować każdy etap ewolucji rosnących drzew. Tym samym nauczą się nieco więcej na temat środowiska, które co prawda znają, ale nie do końca rozumieją i będą poznawać wartości związane z ochroną środowiska. 

 

Długofalowe partnerstwo

Akcja ta pozwoli więc dzieciom na zaangażowanie się w pouczający i pełen zabawy projekt. Dla firmy Balsan jest to sposób na długoterminowe zaangażowanie się w ochronę środowiska, ponieważ ten program budowany jest we współpracy z przyszłymi pokoleniami.

Ten przyszłościowy projekt nie jest niczym nowym: nasza firma podpisała oficjalną konwencję ONF 13 maja 2008 r. w leśniczówce w Lourouer i dotrzymuje zawartych tam zobowiązań. Doprowadziło to zresztą do licznych podobnych akcji, w tym do sadzenia przez dzieci wielu sadzonek dębów bezszypułkowych w okolicach.