BIM by Balsan

BIM (Building Information Modeling)

Firma BALSAN rozpoczyna przygodę z BIM (Building Information Modeling), aby odpowiedzieć na cyfrową rewolucję, której świadkiem jest aktualnie branża budowlana. BIM to więcej, niż tylko prosty program komputerowy czy narzędzie komunikacji, to nowy proces wspólnej pracy online. Opiera się on na cyfrowej makiecie 3D zawierającej inteligentne i ustrukturyzowane dane i informacje (obraz w 3D, informacje techniczne (masa, wymiary, charakterystyka akustyczna, odporność…) informacje związane z realizacją, dane środowiskowe…) – dostosowane do programów Revit® i Autocad®.

Dla uczestników projektów BIM to 4 główne zalety:

  • Ułatwia wymianę informacji między różnymi uczestnikami projektu
  • Ogranicza koszty i skraca terminy
  • Ogranicza koszty eksploatacji w ramach całego projektu
  • Poprawia zarządzanie infrastrukturą

Liczne produkty Balsan są już dostępne na stronie www.bimobject.com.

Zobacz wykładziny dywanowe BIM by Balsan.