JAKOŚĆ POWIETRZA

Mniej lotnych związków organicznych (VOC)

90% czasu spędzamy w pomieszczeniach budynków, które są lepiej izolowane niż wcześniej i zachowują więcej VOC. Jednakże długotrwały kontakt z lotnymi związkami organicznymi może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Stowarzyszenie GUT pracuje nad rozwiązaniem tych problemów od 1990 roku i wymaga, aby emisje VOC dla wykładzin wynosiły poniżej 250 μg /m3 w ciągu 3 dni, podczas gdy akceptowalny limit od 2007 roku to w Niemczech 10 000 μg /m3. Dlatego wykładziny oznaczone etykietą GUT wyróżniają się dużo niższą emisją VOC w porównaniu do istniejących norm. 

 

Dwa razy mniej drobnych cząsteczek

Średnie stężenie drobnego pyłu w powietrzu jest dwa razy niższe dzięki wykładzinom tekstylnym, niż w przypadku podłóg z twardą i gładką powłoką (według niemieckiego badania przeprowadzonego przez DAAB*)! Dzięki ich filtrującym właściwościom, wykładziny tekstylne są obecnie jedyną powłoką, która zapobiega rozpraszaniu pyłu, a tym samym alergenów w powietrzu. Efekt filtrowania wykładzin zatrzymuje kurz, który jest następnie zasysany odkurzaczem i usuwany ze strefy oddychania.

*Deutscher Allergie-und Asthmabund e.V.: niemieckie stowarzyszenie przeciwko astmie i alergii