Sheila Hicks

Przybliżamy niemożliwe do zaklasyfikowania dzieło „Lignes de vie” (fr. „Linie życia”) Sheili Hicks, prezentowane w Narodowym Centrum Sztuki i Kultury Georges-Pompidou do 30 kwietnia 2018 r. 

Sheila Hicks jest amerykańską artystką, urodzoną w 1934 r. w Nebrasce. Studiowała na Uniwersytecie Yale pod okiem Josefa Albersa, malarza i teoretyka koloru. W trakcie swojego życia odkrywała Amerykę Łacińską i pokochała prekolumbijskie tkaniny.

To właśnie dlatego od końca lat 50-tych XX wieku Sheila Hicks tworzy niedające się zaklasyfikować dzieła, łączące w sobie kolor, materiały i rzemieślniczą pracę, będące hołdem dla jej mistrza i jego odkryć.

Uwaga, Sheila Hicks nie jest jednak klasyczną artystką. Tworząc rzeźby preferuje tkaninę zamiast twardych materiałów. Wiąże, owija, zgina, drze, nakłada na siebie warstwy wełny, lnu lub bawełny. Podważa kategorie artystyczne i ustaloną hierarchię.

W tej wystawie poszczególne dzieła nie opowiadają osobnych historii. Sheila Hicks ma swoją własną historię i pragnie, aby każdy z nas w obliczu jej rzeźb także tworzył własną historię. Rzeźby, nie dzieła – Sheila Hicks woli, abyśmy nazywali je właśnie w ten sposób. Sheila Hicks nie uważa się za historyka sztuki, jest zatopiona w uczuciowej idei.

Wystawa łączy typowe formy modernizmu z tradycjami sztuki innymi, niż zachodnie – układem kolorów i tkanin.

Firma Balsan, adekwatnie do naszej profesji twórców wykładzin dywanowych, zorganizowała Spotkanie Artystyczne związane z tym wydarzeniem.

Wystawa „Lignes de vie”, odtwarzająca karierę artystyczną Sheili Hicks, prezentowana jest w Centrum Georges Pompidou do 30 kwietnia 2018 r.