Biblioteka wideo

Zamknij Zamknij

Sheila Hicks Sommar

Sheila Hicks

Flashback sull’opera eteroclita di Sheila Hicks “Lignes de vie”, presentata al Centro Pompidou di Parigi fino al 30 aprile 2018. Coloro che non hanno potuto Przybliżamy niemożliwe do zaklasyfikowania dzieło „Lignes de vie” (fr. „Linie życia”) Sheili Hicks, prezentowane w centrum Pompidou do 30 kwietnia 2018 r. Tym, którzy nie mogli być obecni na Spotkaniu Artystycznym, organizowanym przez firmę Balsan, prezentujemy kilka zdjęć sztuki tekstylnej.