Certyfikaty jakości

Label_balsan

Certyfikat ISO 14001

Uzyskanie certyfikatu pozwala na lepszą kontrolę kwestii środowiskowych w funkcjonowaniu firmy. Zapewnia on również narzędzia zarządzania, które pozwalają na uwzględnienie tych kwestii w funkcjonowaniu firmy, tak samo jak kwestii jakości i bezpieczeństwa. To wymaga, aby spółka działała zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i zapewnia lepszą kontrolę finansową nad tą kwestią. BALSAN wdraża działania wewnętrzne za pośrednictwem Systemu Zarządzania Środowiskiem (S.M.E.) z udziałem wszystkich pracowników firmy. Międzynarodowa norma ISO 14001 określa specyficzne wymagania dla wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskiem w organizacji, niezależnie od jej rozmiaru i obszaru działalności.

Przyczynianie się do poprawy środowiska naturalnego

Deklaracje środowiskowych produktów (EPD) zostały ustanowione we współpracy z GUT (Gemeinschaft Umweltfreuflicher Teppichboden). EPD obejmuje nie tylko analizę cyklu życia produktu, ale także inne niezbędne informacje dotyczące ich dodatkowych kwalifikacji środowiskowych (komfort akustyczny, VOC). Są one zatwierdzone przez uznaną, niezależną firmę IBU (Institut Bauen und Umwelt).
Obecnie wiele produktów posiada oznakowanie EPD.
Wszystkie nasze ekologicznie zaprojektowane produkty znajdą Państwo na stronie www.balsan.com

EKO-ZNAKOWANIE GUT

Wykładziny BALSAN są oznakowane niemieckim znakiem jakości GUT (Gemeinschaft Umweltfreundlicher Teppichboden). Nadaje się go dywanom i wykładzinom wytwarzanym w sposób odpowiedzialny w kwestiach ochrony środowiska, bezpieczeństwa oraz wygody ludzi, przez cały cykl życia produktu.
Z biegiem lat, oznaczenie GUT stało się znakiem jakości i jest obecnie uznawana przez system Leed® (od wersji 4) zgodnie z wymogami dotyczącymi jakości powietrza w pomieszczeniach. Licencja GUT jest przyznawana wyłącznie producentom, których produkty spełniają poniższe wymagania:
• Nie zawierają substancji niebezpiecznych
• Są bezzapachowe
• Poziom emisji lotnych związków
organicznych (VOC) nie przewyższa 250 μg/m3 w ciągu 3 dni
• Są bezpieczne w użyciu

HQE (HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE - NORMA WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚRODOWISKA)

Stworzone przez stowarzyszenie HQE ®, uznane za stowarzyszenie użyteczności publicznej francuskim dekretem z 5 stycznia 2004 roku, podejście HQE® ma dwa cele: poprawę wygody i zdrowia użytkowników budynku oraz ograniczyć wpływ na środowisko. Dotyczy ono budynków użyteczności publicznej (biurowce, budynki publiczne…) i opisuje jakość środowiskową budynku, według 14 kryteriów, podzielonych na 4 główne grupy: eko budownictwo, eko zarządzanie, wygoda i zdrowie.
BALSAN oferuje wykładziny w rulonach i płytkach, które spełniają 8 z 14 kryteriów podejścia HQE.

BREEAM

Jest to system oceniający budynki pod względem ochrony środowiska, opracowany przez Instytut badań w zakresie budownictwa – BRE (Building Research Establishment). Metoda BREAAM (BRE Environmental Assessment Method) umożliwia tym samym dokonanie wyczerpującej oceny budowli z punktu widzenia ochrony środowiska, zarówno w zakresie ich projektu, konstrukcji czy też funkcjonowania.
W zakresie oceny materiałów określono specyficzne podejście wraz z realizacją audytów zakładów produkcyjnych, aby dokładnie określić profile ekologiczne wyrobów, opierając się na analizie okresu eksploatacji.

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) to system oceniający budynki pod względem ochrony środowiska, opracowany przez amerykańską organizację Green Building Council (USGBC).
Podobnie jak w innych systemach, LEED® ocenia wydajność konstrukcji ze względu na poniższe kategorie:
• Ekologiczny projekt i aranżacja miejsc,
• Efektywne zarządzanie wodą,
• Energia i atmosfera,
• Surowce i zasoby,
• Jakość środowiska wewnętrznego.
System certyfikacji LEED® stosuje się tylko do budynków, nie może być zastosowany dla produktu.

DgnB

Certyfikat DGNB® (Deutsches Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen) to niemiecki system ewaluacji środowiskowej budynków, którego pierwsze ramy zostały zrealizowane
w 2008 roku W tym czasie dotyczył on tylko budynków administracyjnych. Zakres certyfikacji został rozszerzony na budynki przemysłowe, komercyjne, szkoły, hotele…
Głównymi celami certyfikacji jest:
• Zmniejszenie oddziaływanie budynków i placów budowy na środowisko.
• Zapewnienie wartości dodanej dla projektów budowlanych, zwłaszcza pod względem wygody użytkowników, kosztów budowy i jakości budynku.
• Regulacja elementów klasyfikacji i porównania budynków.
• Wzięcie pod uwagę cyklu życia budynków.

Kryteria oceny dzielą się na 6 grup:
• Jakość ekologiczna
• Jakość ekonomiczna
• Jakość społeczno-kulturalna
• Jakość techniczna
• Jakość procesów
• Jakość położenia

BVB

Znak jakości BVB, skrót od Byggvarubedömningen, ma na celu ocenę jakości materiałów, wykorzystywanych w procesie budowy. W ramach znaku jakości ocenie poddaje się 7 czynników:                    
- produkty chemiczne, wykorzystywane w procesie tworzenia produktu
- Ocena surowców
- Ocena fazy budowy
- Ocena fazy zarządzania
- Ocena procesu niszczenia produktu
- Ocena pozostałości i odpadów z produkcji
- Ocena produktu w środowisku wewnętrznym

Następnie wydaje się końcowy wynik, wraz z oznaczeniem „rekomendowane”, „akceptowalne” albo „należy unikać”

EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION – DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA DLA WYROBU)

Oznaczenie EPD, Environmental Product Declaration, dotyczy certyfikowania po sprawdzeniu, czy dany produkt jest przyjazny środowisku naturalnemu przez cały cykl produkcyjny. Znak EPD nie jest ograniczony do produktów budowlanych, ma także zastosowanie do produktów rolnych, spożywczych, transportu… Znak EPD oznacza, że dostępna jest w pełni przejrzysta dokumentacja techniczna dotycząca procesu produkcyjnego danego produktu.

 

M1

Znak M1, specjalistyczne oznaczenie klasyfikacji emisji materiałów budowlanych ma na celu promowanie wykorzystywania materiałów przyjaznych dla jakości powietrza we wnętrzach budynków. Jego celem jest, aby materiały wykorzystywane w budownictwie nie wymagały zwiększenia wydajności systemów wentylacji. Niezależne laboratorium dokonuje pomiarów i prezentuje wynik oparty na normie ISO 16 000.

Broszura Green Spirit