Produkcja przy jednoczesnej ochronie środowiska

respect_environnement_station_epuration

Ciągłe dostosowywanie naszych urządzeń przemysłowych

JAKOŚĆ SUROWCÓW
• Rygorystyczna selekcja dostawców surowców.
• Priorytetyzacja surowców pochodzących od dostawców działających niedaleko od naszych obiektów przemysłowych.
• Elementy pochodzące z recyklingu (przędza, pierwsza warstwa i podwarstwa).
• Czujność pod względem natury chemicznej stosowanych produktów oraz ryzyka sanitarnego.
• Wybór produktów nie zawierających lotnych związków organicznych.

ZMNIEJSZENIE EMISJI DWUTLENKU WĘGLA
• Zmiana naszych pieców grzewczych ze zwiększeniem wydajności o 3% do 4%.
• Zgodność Nox.
• Zielona energia elektryczna do produkcji naszych płytek wykładzinowych.

INWESTYCJA NA KORZYŚĆ ŚRODOWISKA
• Biologiczna oczyszczalnia ścieków, aktywowana stacja oczyszczania wody ze ścieków i utleniane baseny, wykorzystywane wyłącznie przez obiekty BALSAN.
• Scentralizowane zarządzanie techniczne naszego przemysłu oczyszczania.
• Osady z oczyszczalni są ponownie przetwarzane jako nawóz na sąsiednich polach uprawnych. 

Doskonale opanowanie zarządzanie wodą i energią elektryczną

Firma BALSAN w ciągu 5 lat zmniejszyła swoje zużycie wody o 52% oraz oczyszcza swoje ścieki w aktywowanej oczyszczalni biologicznej.
W zakładzie w Neuvy BALSAN zużywa energię elektryczną pochodzącą z energii odnawialnych! Ponadto, za każdą zużytą kilowatogodzinę, spółki EDF przeznaczają 1 euro na finansowanie projektów badawczych dotyczących energii odnawialnych lub budowy nowych jednostek produkcji odnawialnej energii elektrycznej we Francji.

Broszura Green Spirit