Recykling

balsan_recyclage

Carpet recycling 

Wykładziny dywanowe i płytki tekstylne w 100% nadające się do ponownego przetworzenia. Obecnie odpady tekstylne z branży budowlanej i prac publicznych nie są w wystarczającej mierze przetwarzane. Firma Balsan przyczynia się do rozwoju branży odzysku i przetwarzania odpadów poprzez działania kolektywne.
Celem jest udostępnienie inwestorom, budowniczym i architektom strukturyzowanego systemu i wyspecjalizowanych operatorów, dzięki którym możliwe będzie przetworzenie 100% odpadów z płytek wykładzinowych. Założone w 2008 roku stowarzyszenie Carpet recycling UK (CRUK) opracowuje rozwiązania mające na celu zmniejszenie ilości odpadów z używanych wykładzin. Spośród 400 000 ton wykładzin stosowanych w Wielkiej Brytanii, 125 000 ton zostało przetworzone w 2015 roku przez stowarzyszenie, którego Balsan jest członkiem. W Wielkiej Brytanii, recykling zużytych wykładzin wyniósł w 2015 roku 125 000 ton
, co jest wynikiem o 12 000 ton wyższym niż w roku 2014, ze stopą odzysku wynoszącą 31%.
Spośród 125 000 ton, 81 000 ton (65%) pozwoliło na odzyskanie energii, a 44 000 ton (35%) zostało poddanych recyklingowi i weszło do ponownego użytku.
Te 2 metody odzyskiwania uzyskały podobne tempo wzrostu.

Optimum

Założone pod koniec 2010 roku stowarzyszenie Optimum otacza się wyspecjalizowanymi operatorami, by zaoferować inwestorom, specjalistom z branży budowlanej i architektom logistyczne i techniczne rozwiązania pod klucz. To wzorowa organizacja, która pokazuje prawdziwy przełom w podejściu do zrównoważonego rozwoju. W ramach UFTM, firma BALSAN była mocno zaangażowana w stworzenie Optimum.

Zbieranie.
Po usunięciu, zużyte płytki dywanowe są pakowane w Big Bags lub na palety.

Śledzenie
W celu wspierania swoich działań środowiskowych, kierownicy projektu otrzymują „Certyfikat ekologicznych rozwiązań”, który precyzuje ilości odpadów do ponownego przetworzenia przez zakład i
zaświadcza, że odpady zostały w pełni poddane przetworzeniu.

Przetwarzanie
Zużyte płytki wykładzinowe są transportowane do jednostki przetwarzającej grupy Vanheede, gdzie są kruszone, a następnie łączone z wysokoenergetycznym, alternatywnym związkiem palnym.

Broszura Green Spirit