Wsparcie środowiska naturalnego

soutenir_Balsan

Od ziemi po korony drzew: Naturalnie zrównoważona współpraca z ONF.

Od 2008 roku firma BALSAN wspiera ONF (francuską Agencję Lasów Państwowych) w różnych dziedzinach, w szczególności w kwestii lasów państwowych w pobliżu zakładów produkcyjnych.
• Zalesianie gatunków dębu bardziej zaadaptowanych do obecnego klimatu.
• Kształcenie uczniów szkół podstawowych w Indre w kwestii ochrony lasów.
• Radość ze sportu w środowisku naturalnym: stworzenie stałej trasy biegu na orientację w sercu lasu Châteauroux.                                                         
Zdolność drzew do pochłaniania i zatrzymywania dwutlenku węgla jest nam dobrze znana i gra kluczową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi. Lecz ich rola jest dużo większa: są zdolne wchłaniać inne chemiczne związki przenoszone drogą powietrzną. Zdolność wchłaniania zanieczyszczeń atmosferycznych przez lasy jest wciąż niedoceniana.

Broszura Green Spirit