Zero odpadów

zero_déchet

Gospodarka odpadami: cel osiągnięty

Naszym celem było przetwarzanie 100% naszych odpadów przemysłowych. Wdrożenie systemu segregacji odpadów oraz poszukiwanie oryginalnych rozwiązań przetwarzania odpadów pozwoliło nam osiągnąć ten cel. W 2013 roku osiągnęliśmy poziom „zero odpadów”. Jesteśmy z tego dumni. Nieustannie prowadzimy prace, aby kierować nasze odpady do najbardziej odpowiednich sektorów gospodarki okrężnej.

Zarządzanie opakowaniami: 100% opakowań nadających się do recyklingu

80% opakowań wykorzystywanych do wysyłki rolek wykładzin BALSAN składa się z materiałów pochodzących z recyklingu.
100% tych opakowań nadaje się do recyklingu. Walka ze zmianą klimatu to dla Francji priorytet.
Stawka jest tak wysoka, że musimy niestrudzenie kontynuować nasze wysiłki.

Zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych

Balsan aktywnie uczestniczy w procesie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Co roku, emisje gazów cieplarnianych są weryfikowane przez niezależną organizację i są o 40% niższe od wyznaczonych kwot (Kwota 7800 ton CO2 w 2015 r.; rzeczywiste emisje zarejestrowane w BALSAN: 4200 ton CO2).
Dzięki bliskości fabryk BALSAN do naszego tradycyjnego rynku w regionie Paryża, jesteśmy w stanie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych ze względu na krótkie odległości transportu produktów.
Tylko 15 km dzieli nasze dwa zakłady produkcyjne W ten sposób udaje nam się ograniczyć transport towarów w procesie produkcji.

Broszura Green Spirit