Office

Office center OK IT - Ukraina

Miejsce:

Malinovskogo 24/10, Kyiv, Ukraina

 

 

 

  
 
                                                                     
 

Architekci / Projektowanie: Nadezhda Kravchuk 


 

 

 

 

 

 
 
 
Produkty tego projektu